1Nymus99
2Yasqual99
3[PVP1]Majster99
4SadistiC95
5Fuka94
Pokaż cały ranking
Kanały GryOnline
Kanał LogowaniaOnline
Założonych Kont:3.123
Stworzonych Postaci:3.642
Regulamin serwera

Regulamin Płatności - ItemShop - Lothia.pl

§. POSTANOWIENIA OGÓLNE

--

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki związane z Rejestracją w serwisie, oraz grą na serwerze Lothia.pl.

2. Warunkiem korzystania z serwera gry Lothia.pl jest Rejestracja w serwisie.

3. Rejestracja w serwisie oznacza akceptacje Regulaminu, a jego nieznajomość nie zwalnia z konsekwencji ponoszonych w wyniku jego nieprzestrzegania. 

4. W przypadku edycji treści Regulaminu, Administracja ma obowiązek poinformowania o tym Użytkowników poprzez ogłoszenie na stronie głównej serwisu.

5. Korzystanie z serwisu, serwera gry, oraz klienta jest dobrowolne i w podstawowym zakresie bezpłatne. 

6. Administracja zastrzega sobie prawo do tymczasowego, lub całkowitego zaprzestania świadczenia usługi.

 

§. ADMINISTRATOR

--

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) kradzieże kont, oraz utratę przedmiotów w skutek działań osób trzecich;

b ) błędy powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania konta przez Użytkownika;

c) jakiekolwiek umowy zawierane między graczami;

d) problemy w funkcjonowaniu gry, zakładki „Item Shop” lub całego serwisu Lothia.pl jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych, serwisu obsługującego płatności i siły wyższej (katastrofa, zdarzenie losowe);

e) treści, oraz informacje zamieszczane w grze przez graczy. Odpowiedzialność spoczywa na autorze głoszonych treści;

f) utratę przedmiotów, kont, smoczych monet w grze lub całym serwisie Lothia.pl spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania, bazy danych lub też innymi okolicznościami, którym Administrator nie mógł zapobiec, mimo zachowania należytej staranności.

2.W przypadku konieczności zakończenia prowadzenia usług związanych z serwisem Lothia.pl lub samą grą, Administrator poinformuje Graczy o tym fakcie na łamach serwisu Lothia.pl na 1 miesiąc przed odłączeniem dostępu Graczy do gry lub samego serwisu Lothia.pl.

3. Administrator nigdy nie poprosi o podanie hasła, adresu e-mail i innych danych dotyczących konta. Próbę wyłudzenia tych danych należy niezwłocznie zgłosić w zakładce "Support". 

4. Administrator dołoży wszelkich starań, by zapewnić prawidłowe działanie gry, jej rozwój, oraz popularyzację. 

5. Administrator wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych i oprogramowania gry.

6. W wypadku krytycznych awarii gry Administrator może odtwarzać stan gry lub jej elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej gry lub jej elementów.

7. Administrator ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy serwera gry lub serwisu Lothia.pl w przypadku wystąpienia błędu mogącego trwale zaszkodzić ich prawidłowemu funkcjonowaniu. 

8. Administrator ma obowiązek poinformować graczy o wszelkich planowanych pracach konserwacyjnych, w przypadku których serwis Lothia.pl lub serwer gry będą czasowo niedostępne. 

9. Administrator ma obowiązek rozpatrzenia zgłoszenia w Supporcie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia.

 

§. UŻYTKOWNIK

--

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje konto w grze lub serwisie Lothia.pl i za to jakie treści głosi.

2. Użytkownik przyjmuje do świadomości, że serwer gry, oraz serwis Lothia.pl są stale rozwijane i mogą występować błędy lub czasowe problemy, które należy zgłosić Administratorowi.

3. Użytkownik nie ma możliwości wymiany jakichkolwiek dóbr wirtualnych w grze (yang, przedmioty, monety lothii) na jakąkolwiek pieniężną walutę. Są to wyłącznie elementy samej gry, które stanowią własność Administratora. 

4. W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Administratora, Użytkownikom, którzy wykupili usługi komercyjne nie przysługuje zwrot kosztów, dotyczy to także posiadanych Smoczych Monet, nawet, jeśli nie zostały one jeszcze wykorzystane w grze.

5. W przypadku odkrycia błędu w grze, gracz zobowiązuje się do nie wykorzystywania go, nie przekazywania informacji o nim graczom w celu uzyskania korzyści. Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora lub Mistrza Gry o zaistniałym błędzie, za co może zostać wynagrodzony. 

6. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z nieprawidłowym działaniem serwisu, serwera gry lub usług płatniczych. W tym celu należy skorzystać z części serwisu jaką jest Support. Odnośnik do Supportu znajduje się na forum, oraz stronie głównej serwisu.

Reklamacje należy zgłosić w terminie 7 dni od momentu zaistnienia sytuacji, która stanowi podstawę do zgłaszanej reklamacji. Reklamacje zgłoszone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone z przyczyn technicznych.

Administrator ma 7 dni na rozpatrzenie reklamacji, w tym czasie Użytkownik nie może wysyłać kolejnych zgłoszeń dotyczących wcześniej zgłaszanego problemu.

7. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad Etykiety Gracza zawartej poniżej.

 

§. ETYKIETA GRACZA

--

1. Zakazane jest oszukiwanie w grze w jakikolwiek sposób, w szczególności:

a) poprzez stosowanie nielegalnego oprogramowania.

b ) poprzez wyłudzanie danych do kont innych graczy.

c) poprzez wysyłanie nieznanych adresów w prywatnej wiadomości.

d) wykorzystywanie jakichkolwiek błędów gry.

2. Pozostałe czynności zabronione:

a) handel kontami lub postaciami pod każdą postacią i na każdym poziomie.

b ) handel Yang lub Smoczymi Monetami, poza dopuszczalnymi formami w grze.

c) prześladowanie/nękanie innych graczy.

d) publikowanie danych osobowych i wizerunku innych graczy bez ich zgody.

e) podszywanie się pod innych graczy, Administratorów, Mistrzów Gry, Moderatorów, Pomocników czy Twórców Gry poprzez ustawienie podobnej nazwy postaci.

f) nadużywanie wulgaryzmów.

g) utrudnianie przeprowadzenia Eventu lub celowe przeszkadzanie innym graczom biorącym udział w Evencie.

h) publikowanie treści rasistowskich lub seksistowskich.

i) reklamowanie innych serwisów, gier lub serwerów na czacie lub poprzez wiadomość prywatną.

 

§. NAKŁADANIE KAR

--

1. Kary są ustalane adekwatnie do rodzaju i rangi przewinienia.

2. Kary w grze może wymierzać zarówno Administrator jak i Mistrz Gry.

3. Odwołanie od kary jest możliwe jedynie poprzez Support na Forum, gdzie będzie rozpatrywane przez Administratora.

4. Blokada konta jest ostateczną formą kary, Administrator lub Mistrz Gry nie ma jednak obowiązku wcześniejszego upominania gracza.

5. Ban Permanentny jest największą możliwą karą. Wiąże się z nią blokada konta w grze i kont w całym serwisie, w tym forum serwera.

 

§. ITEM SHOP

--

1. Korzystanie z Item Shop jest dobrowolne.

2. W celu wykupienia usługi doładowania Smoczych Monet należy skorzystać z jednej z opcji w zakładce "Doładuj Konto", widocznej w górnym panelu po zalogowaniu na stronie głównej serwisu.

3. Wirtualna waluta jaką są Monety Lothii nie ma żadnej wartości pieniężnej i nie może zostać wymieniona na jakąkolwiek walutę.

4. Usługę wykupienia Smoczych Monet uznaje się za prawidłowo przeprowadzoną w chwili, w której Monety Lothii trafiają na konto gracza po dobrze zrealizowanej płatności. 

5. Utrata konta w grze z jakiejkolwiek przyczyny oznacza utratę Monet Lothii bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

6. Przed dokonaniem zakupu należy dokładnie zapoznać się z rodzajem wybranego sposobu płatności i przekazywanej wartości pieniężnej, oraz ilości Monet Lothii jaką otrzymamy za realizacje płatności.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi doładowania Monet Lothii, lub cen przedmiotów w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zmiana cen może wejść w życie 24 godziny po poinformowaniu o tym graczy na stronie głównej serwisu. 

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone treści SMS, Przelewów i innych płatności. 

9. Gracz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że transakcje wykonywane w samej grze, szczególnie pomiędzy graczami lub graczami a NPC, także w zakresie Monet Lothii są wyłącznie transakcjami w wirtualnym świecie Lothia. Nie są to oferty i transakcje handlowe w rozumieniu prawa. Gracz oświadcza, że nie będzie domagał się jakichkolwiek odszkodowań lub zwrotów kosztów w odniesieniu do tych transakcji.

10. W przypadku nie otrzymania Monet Lothii, w czasie do 2 godzin po zrealizowanej transakcji innej niż przekaz pocztowy, należy skontaktować się z Administratorem poprzez Support na stronie głównej serwisu. 

11. Usługę Premium SMS jak i Przelew Bankowy obsługuje system HotPay.pl, Regulamin, Regulamin 2 

 

§. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

--

1. Każdy Użytkownik oświadcza podczas rejestracji w serwisie Lothia.pl, że zapoznał się i akceptuje powyższy Regulamin.

2. Administrator serwisu Lothia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wejdą w życie po 7 dniach od zamieszczenia informacji o zmianach na stronie głównej serwisu.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie wszystkich kont w serwisie Lothia.pl